Öfkeyle Anıyoruz

1 Mayıs 2009 Cuma




Bugün 1 Mayıs
Öfke doluyor insan...



Daha geçen hafta neşe doluyduk!

0 Hayat Belirtisi: