Pep İçin Antitez

16 Ekim 2009 Cuma



Kötü örnek, örnek teşkil etmez.

0 Hayat Belirtisi: